FCKEditor “Dialog Width” Correction in Firefox

Categories: Programlama

FCKEditor scriptini kurup çalıştıranlar için ufak bir değişiklik gerekiyor.Scriptin resim ekleme, arama ve değiştirme diyalogları Firefox’ta boyu düzgün çıkıyor ama eni kısa geliyor ve değişmiyor. Bunun çözümü olarak aşağıdaki kod eksikliğini farkettim ve tamamlayayım dedim. Bu kodu kullanarak scripti düzeltebilirsiniz. Script klasörünün içindeki “editor/fckdialog.html” dosyasını bir metin editörüyle açın ve RefreshSize() fonksiyonunu aşağıdakiyle değiştirin.

In English : I think FCKEditor has some bug or missing code about this situation. When I insalled and checked the dialogs, every dialog looks cropped and you cannot resize it again. I needed to fix that and this is what I got.Just open “editor/fckdialog.html” and change the function RefreshSize() with this:

 

function RefreshSize()
{
if ( bAutoSize )
{
var oInnerDoc = document.getElementById('frmMain').contentWindow.document ;

var iFrameHeight ;
var iFrameWidth ;
if ( document.all ){
iFrameHeight = oInnerDoc.body.offsetHeight ;
iFrameWidth = oInnerDoc.body.offsetWidth ;
}else{
iFrameHeight = document.getElementById('frmMain').contentWindow.innerHeight ;
iFrameWidth = document.getElementById('frmMain').contentWindow.innerWidth ;
}

var iInnerHeight = oInnerDoc.body.scrollHeight ;
var iInnerWidth = oInnerDoc.body.scrollWidth ;
var iDiffh = iInnerHeight - iFrameHeight ;
var iDiffw = iInnerWidth - iFrameWidth ;

if ( iDiffh > 0 || iDiffw > 0 )
{
if ( document.all ){
window.dialogHeight = ( parseInt( window.dialogHeight ) + iDiffh ) + 'px' ;
window.dialogWidth = ( parseInt( window.dialogWidth ) + iDiffw ) + 'px' ;
}else{
window.resizeBy( iDiffw, iDiffh ) ;
}
}
}
}
»

    Leave a Reply