MySQL Charset Dönüşümü

Categories: PHP

 

Bu script mysql sistemindeki bir veritabanının komple karakter setini değiştirmeye yarıyor. Tablolar, Alanlar ve İçeriğin karakter setini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Kod burda :

<?php 
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '';
$dbname = 'db_name';
$collation = "utf8_general_ci";
$charset = "utf8";

mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
mysql_select_db($dbname);
mysql_query("ALTER DATABASE $dbname COLLATE $collation");
$result = mysql_query("SHOW TABLES"); 
while ($row = mysql_fetch_row($result)) { 
  mysql_query("ALTER TABLE $row[0] COLLATE $collation"); 
  $result1 = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM $row[0]"); 
  while ($row1 = mysql_fetch_assoc($result1)) { 
    if (preg_match('~char|text|enum|set~', $row1["Type"])) { 
      mysql_query("ALTER TABLE $row[0] MODIFY $row1[Field] $row1[Type] CHARACTER SET $charset"); 
      mysql_query("ALTER TABLE $row[0] MODIFY $row1[Field] $row1[Type] COLLATE $collation DEFAULT '$row1[Default]'"); 
      echo $row[0] . "->" . $row1[Field] . "->" . $row1[Type] . " is now UTF8\n";
    }
  }
}
mysql_free_result($result);
?>

«
»

Leave a Reply