Category: Diğer

Fix WordPress UTF-8 corrupt characters

When deploying or moving wordpress sites between hosts, there might be issues with SQL dumps or server charset algorithms that corrupt the utf8 characters to...

Fit Cufon texts to its container

Well, I ran into a situation that my design messed up when the cufon title width passed it’s container width, so I needed to lower...

Silinmeyen dosya ve klasörlere çözüm!

Zaman zaman Windows’ta bir dosya silmek istediğinizde “Bu dosyayı silemezsiniz. Dosya kullanımda.” türü hataları hepimiz almışızdır. Dosyayla işimizin olmadığına eminiz ve bu dosyayı sistemden kaldırmak...

Anahtar boyutu dönüşüm tablosu

Günlerdir elimdeki lokmaları, allen ve açık ağız anahtarları inç sisteminden metrik sisteme nasıl dönüştürürüm şeklinde değişik çalışmalar yapıyorum ve elimdeki liste ile malzeme arasında pek...

Some VB6 Modules

Here are some VB6 Module files each serving a seperate purpose. The codes are VB6 codes and they are written in .bas modules so it’ll...